Praznuirea sfintilor arhangheli Mihail si Gavril

 La 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuieşte întreg soborul Puterilor cereşti, al celor fără de trup (adică al îngerilor), ai cărui conducători sînt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, numiţi, la noi, şi Sfinţii Voievozi. După tradiţia biblică, arhanghelii (îngeri stătători dinaintea Tronului dumnezeiesc şi purtători la cer ai rugăciunilor celor drepţi) sînt în număr de 7, dar în textele canonice nu apar nominalizaţi decît 3: Mihail, Gavril şi Rafail. În iconografia răsăriteană este, uneori, reprezentat şi un al patrulea arhanghel, nemenţionat în Biblie: Uriel. Mihail este ţinut, atît în Vechiul, cît şi în Noul Testament, drept căpetenie a „oştirilor cereşti”, fiind pedepsitorul direct al lui Lucifer (Satana), pe care l-a izgonit din cer („Văzut-am pe Satana ca fulgerul căzînd din cer”) atunci cînd acesta s-a răsculat împotriva Ziditorului („Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” şi „Voi fi asemenea Celui Preaînalt”). În ce-l priveşte pe Gavril, acesta apare, în ambele Testamente, drept călăuzitorul spre adevăr şi vestitorul ceresc cel mai de seamă al Cuvîntului dumnezeiesc, el fiind şi cel care a vestit-o pe Sfînta Fecioară că avea să devină Maica lui Dumnezeu („Bucură-te, cea care eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei…”).

Tuturor celor care poartă aceste nume le urăm La Mulţi Ani!

Lasa un comentariu